Cel mai mici preturi

e.

Persoane fizice si familie

Alte Incheieri

Prin intermediul biroului nostru puteţi face încheieri de dată certă, precum şi încheieri privind verificările efectuate în registrele INFONOT.

Actele necesare diferă, în funcţie de fiecare situaţie.

Acte minime obligatorii pentru orice fel de acte:

  • actele de identitate ale părţilor: Carte de identitate, Buletin de identitate, Carte de identitate provizorie, paşaport, in cazul cetăţenilor străini Paşaportul, Permisul de şedere sau actul de identitate emis de statul a cărei cetăţenie o are;
  • în cazul în care se dorește verificarea valabilității unei procuri - procura în original;
  • actul semnat de părți – în cazul încheierilor de dată certă

TOATE ACTELE SE PREZINTĂ NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL!

COSTURI

1. Onorariul notarial
Biroul nostru percepe tarifele minime obligatorii stabilite de Uniunea Notarilor Publici.